Tag: Santa ígueda

Celebración de Santa ígueda en Sencelles

| 4 febrero, 2012 | 0 Comments
Celebración de Santa ígueda en Sencelles

Ayer comenzaron las celebraciones en honor de santa ígueda en el municipio mallorquí­n de Sencelles. La representación teatral “ígueda” dio el pistoletazo de salida a un fin de semana de celebraciones conmemorando a todas las mujeres. Esta tarde sobre las siete darán comienzo distintas actuaciones en la plaza de la localidad, seguidas de un Ball […]

Continue Reading

server N